O nama

Podgorina Voće
lider u proizvodnji i preradi suve šljive

Kompanija Podgorina Voće DOO postoji i uspešno se razvija od 2008 godine.

Glavna delatnost preduzeća je otkup, sušenje i prerada suve šljive. Pored toga bavimo se otkupom svežeg jagodičastog voća, zamrzavanjem i preradom.

Lokacija

Proizvodni pogon nedaleko od varošice u selu Lopatanj u okruženju brojnih zasada šljive. Sama lokacija proizvodnje nalazi se u neposrednoj blizini gotovo svih naših kooperanata i put voća od voćnjaka do rashladnog skladišta je kratak čime se obezbeđuje postojanost kvaliteta i maksimalna očuvanost nutritivnih vrednosti.

Preradni kapaciteti

Preradni kapaciteti su izgrađeni po novim tehnologijama i sastoje se od:

Sušare

kapaciteta 50 tona sveže šljive dnevno (24h)
Od 2024. uvodimo inovativne sušare TS-14/10 koje su dizajnirane tako da mogu da suše i druge vrste voća, ali i povrća. Energetska efikasnost je povećana za gotovo 45%, a zbog trakastog sistema sušenja kvalitet osušenog proizvoda je na najvišem nivou

Prunext linije za mašinsko vađenje koštice iz suvih šljiva

kapaciteta 550 kg/na sat

Linije za mala pakovanja

Italijanska pakerica sa višeglavom Yamato vagom za pakovanja od 200g do 1kg

3 tunela za zamrzavanje

kapaciteta 45 tona svežeg voća za 24 časa

2 komore za lager zamrznutog voća

kapaciteta 1200 tona

0 .
godina osnivanja
0
zaposlenih
0 t
dnevni kapacitet sušare
0 t
izvezene suve šljive godišnje

Odgovornost
za životnu sredinu

Naša kompanija je u skladu sa idejom održivog razvoja i brige o neposrednoj životnoj sredini omogućila organizovan prevoz za sve zaposlene u proizvodnji. 40 radnika putuje na posao sa 4 adekvatna putnička kombi vozila koja zadovoljavaju EURO 6 standarde.

Proces sušenja šljive se vrši pomoću komprimovanog prirodnog gasa čime se obezbeđuje minimalan uticaj na životnu sredinu.

U 2024. planirana je investicija postavljana solarne elektrane kapaciteta 250kW čime ćemo obezbediti više od 1/3 električne energije iz obnovljivih izvora.

Stalno usavršavanje i podrška kooperantima

Najvažnija karika u celom lancu proizvodnje su naši kooperanti i lokalni proizvođači voća. Kako bismo pomogli da se dobije veći prinos i zdrav i bezbedan plod organizujemo posete stručnih lica iz oblasti voćarstva koji blagovremeno ukazuju na moguće probleme kao i što efikasniju primenu agrotehničkih mera.

Pored toga obezbeđujemo sredstva za prihranu i zaštitu. Kroz taj zaokružen proces preko 95% voća koje proizvedu naši kooperanti ispunjava status organskog proizvoda.

Otkup od proizvođača

Naša kompanija vrši otkup malina i kupina isključivo od lokalnih proizvođača kako bismo očuvali svežinu i kvalitet.

Otkup svežih i suvih šljiva vršimo na teritoriji cele Srbije, a najviše od naših stalnih i proverenih snabdevača koji su poznati po uzgoju šljive vrhunskog kvaliteta i slatkoće.