Suve šljive

otkup, sušenje i prerada

Prateći tok sledljivosti biramo najkvalitetnije plodove sveže šljive koje nakon procesa sušenja prerađujemo za naše kupce širom sveta

Suve šljive

otkup, sušenje i prerada

otkup, sušenje i prerada suve šljive, kao i otkup svežeg jagodičastog voća i zamrzavanje istog…

Suva šljiva

Proces pripreme i sušenja šljive predstavlja prvu najvažniju kariku u toku prerade. Kontrola kvaliteta ploda, prebiranje i pranje, te kalibracija pažljivo se obavljaju pre ulaska šljive u tunele za sušenje

Zamrznuto voće

Proces zamrzavanja jagodičastog voća počinje linijama za prijem i sortiranje voća...

Preradni kapaciteti

Preradni kapaciteti izgrađeni po novim tehnologijama se sastoje od sušare kapaciteta 50 tona svežeg voća za 24 časa, linije za mašinsko vađenje koštice, opremljene rehidratorima na paru, automatskim dozerima sorbata i hladno ceđenog suncokretovog ulja.

Pouzdan partner
u proizvodnji i preradi voća

Sedište kompanije je u Osečini dok je proizvodni pogon nedaleko od varošice u selu Lopatanj u okruženju brojnih šljivika i malinjaka.

Sama lokacija proizvodnje nalazi se u neposrednoj blizini gotovo svih naših kooperanata i put voća od voćnjaka do rashladnog skladišta je jako kratak čime se obezbeđuje postojanost kvaliteta i maksimalna očuvanost nutritivnih vrednosti.

Geografsko poreklo

Cilj naše kompanije jeste da postanemo vodeći prerađivač šljive sa zaštićenim geografskim poreklom.

Odgovornost za životnu sredinu

Politika poslovanja naše kompanije zasniva se i na stalnoj brizi o prirodnoj sredini i usklađivanju svojih poslovnih odluka u skladu za zaštitom životnog okruženja.

Suva šljiva

Proces sušenja šljive je optimalno automatizovan i počinje linijama za prijem, pranje, sortiranje i kalibrisanje sveže šljive...

Smrznuta malina

Proces prerade i zamrzavanja maline obavlja se u kompletno opremljena tehnološkim linijama koja zadovoljava standard ISO 22000/2018

Smrznuta kupina

Proces prerade i zamrzavanja kupine obavlja se kroz tunele sa sistemom koji obezbeđuje brzo zamrzavanje voća ispunjavajući najstrože zahteve u pogledu higijene